Μαθήματα Padel

Άρθρα, βίντεο, αναλύσεις και για το Padel. Σερβίς, χτυπήματα και τοποθέτηση μέσα στο γήπεδο. Θέματα ψυχολογίας και εσωτερικός διάλογος κατά τη διάρκεια του αγώνα. Τα άρθρα επιλέγονται με κριτήριο το επίπεδο και τη δημοφιλία του διδάσκοντα, την ποιότητα εκμάθησης και το αισθητικό περιεχόμενο.