Τεχνολογία

Θέματα Τεχνολογίας, νέες τεχνολογίες με ιδιαίτερη έμφαση σε Εικονική Πραγματικότητα, AR, VR. Εφαρμογές για Επιχειρήσεις αλλά και η σχέση παιδιού με την Τεχνολογία